یونیدن

یونیدن
نمایش: لیست / شبکه
نمایش:
مرتب کردن بر اساس:
تلفن بی سیم یونیدن uniden AS1001
..
0تومان
تلفن بی سیم یونیدن uniden AS1002
..
100,000تومان
تلفن بی سیم یونیدن uniden AS1051
..
0تومان
تلفن بی سیم یونیدن uniden AS1061
..
90,000تومان
مبنی بر 1 نظر
تلفن بی سیم یونیدن uniden AS8116
..
0تومان
تلفن بی سیم یونیدن uniden B-D1680
   تکنولوژی DECT 6.0 باند فرکانسی 1.9GHZ دارای Call Waiting / Caller ID دارای سی..
0تومان
تلفن بی سیم یونیدن uniden B-D1680-2
   تکنولوژی DECT 6.0 باند فرکانسی 1.9GHZ دارای Call Waiting / Caller ID دارای سی..
0تومان
تلفن بی سیم یونیدن uniden CEZAI2998
   تکنولوژی DECT 6.0 باند فرکانسی 1.9GHZ قابلیت اعلام نام تماس گیرنده امکان افزا..
0تومان
تلفن بی سیم یونیدن uniden D1685-2
   تکنولوژی DECT 6.0 باند فرکانسی 1.9GHZ دارای Call Waiting / Caller ID دارای سی..
0تومان
تلفن بی سیم یونیدن uniden DECT1363
      تکنولوژی DECT 6.0  ذخیره 30 تماس دریافتی 30حافظه شماره در دفتر..
0تومان
تلفن بی سیم یونیدن uniden DECt1363-2
  تکنولوژی DECT 6.0 ذخیره 30 تماس دریافتی 30حافظه شماره در دفترچه تلفن    ..
0تومان
تلفن بی سیم یونیدن uniden DECT1480-2
   تکنولوژی DECT 6.0 باند فرکانسی 1.9GHZ دارای سیستم منشی دیجیتال دارای Call Wai..
0تومان
تلفن بی سیم یونیدن uniden DECT1560
   تکنولوژی DECT 6.0 باند فرکانسی 1.9GHZ  ذخیره 50 تماس دریافتی 100حافظه شم..
0تومان
تلفن بی سیم یونیدن uniden DECT1560-2
   تکنولوژی DECT 6.0 باند فرکانسی 1.9GHZ دارای Call Waiting / Caller ID  ذخ..
0تومان
تلفن بی سیم یونیدن uniden DECT1580
   تکنولوژی DECT 6.0 باند فرکانسی 1.9GHZ دارای Call Waiting / Caller ID دارای سی..
0تومان
تلفن بی سیم یونیدن uniden DECT1580-2
   تکنولوژی DECT 6.0 باند فرکانسی 1.9GHZ دارای Call Waiting / Caller ID دارای سی..
0تومان
تلفن بی سیم یونیدن uniden DECT2180-2
  تکنولوژی DECT 6.0 باند فرکانسی 1.9GHZ دراری Call Waiting / Caller ID امکان افزایش گ..
0تومان
تلفن بی سیم یونیدن uniden DECT2185
   تکنولوژی DECT 6.0 باند فرکانسی 1.9GHZ امکان افزایش گوشی بیسیم تا 6 دستگاه دار..
0تومان
تلفن بی سیم یونیدن uniden DECT2185-2
   تکنولوژی DECT 6.0 باند فرکانسی 1.9GHZ امکان افزایش گوشی بیسیم تا 6 دستگاه دار..
0تومان
تلفن بی سیم یونیدن uniden DECT2188
   تکنولوژی DECT 6.0 باند فرکانسی 1.9GHZ امکان افزایش گوشی بیسیم تا 6 دستگاه دار..
0تومان
تلفن بی سیم یونیدن uniden DECT3080
   تکنولوژی DECT 6.0 باند فرکانسی 1.9GHZ دارای Call Waiting / Caller ID امکان اف..
0تومان
تلفن بی سیم یونیدن uniden DECT3080-2
   تکنولوژی DECT 6.0 باند فرکانسی 1.9GHZ دارای Call Waiting / Caller ID امکان اف..
0تومان
تلفن بی سیم یونیدن uniden DECT3181-2
  تکنولوژی DECT 6.0 باند فرکانسی 1.9GHZ گوشی یاب (پیجر) امکان انتقال تماس دارای دکم..
0تومان
تلفن بی سیم یونیدن uniden DECT4066
   تکنولوژی DECT 6.0 باند فرکانسی 1.9GHZ دارای Call Waiting / Caller ID امکان اف..
0تومان
تلفن بی سیم یونیدن uniden DECT4096
   تکنولوژی DECT 6.0 باند فرکانسی 1.9GHZ دارای Call Waiting / Caller ID پشتیبانی..
0تومان
تلفن بی سیم یونیدن uniden DRX332
   تکنولوژی DECT 6.0 باند فرکانسی 1.9GHZ دارای Call Waiting / Caller ID امکان اف..
0تومان
تلفن بی سیم یونیدن uniden DRX402
  تکنولوژی DECT 6.0 باند فرکانسی 1.9GHZ دارای Call Waiting / Caller ID پشتیبانی دو خط..
0تومان
تلفن بی سیم یونیدن uniden ELBT560
  باند فرکانسی 5.8GHz دارای Call Waiting / Caller ID   ذخیره 100 تماس دریافتی دا..
0تومان
تلفن بی سیم یونیدن uniden ELBT595
  باند فرکانسی 5.8GHz دارای سیستم منشی دیجیتال دارای Call Waiting / Caller ID دارای س..
0تومان
تلفن بی سیم یونیدن uniden TRU9460
  باند فرکانسی 5.8GHz دارای Call Waiting / Caller ID امکان افزایش گوشی بیسیم تا 10 دستگ..
0تومان
تلفن بی سیم یونیدن uniden TRU9460-2
  باند فرکانسی 5.8GHz امکان افزایش گوشی بیسیم تا 10 دستگاه دارای Call Waiting / Caller ..
0تومان
تلفن بی سیم یونیدن uniden TRU9485-2
  باند فرکانسی 5.8GHz پشتیبانی دو خط شهری دارای Call Waiting / Caller ID امکان افزایش..
0تومان
تلفن بی سیم یونیدن uniden TRU9496
  باند فرکانسی 5.8GHz دارای Call Waiting / Caller ID پشتیبانی دو خط شهری امکان افزایش..
0تومان
تلفن بی سیم یونیدن uniden TRU9565-2
  باند فرکانسی 5.8GHz دارای Call Waiting / Caller ID امکان افزایش گوشی بیسیم تا 10 دستگ..
0تومان
تلفن بی سیم یونیدن uniden TRU9585
  باند فرکانسی 5.8GHz دارای Call Waiting / Caller ID امکان افزایش گوشی بیسیم تا 10 دستگ..
0تومان
تلفن بی سیم یونیدن uniden TRU9585-2
  باند فرکانسی 5.8GHz دارای Call Waiting / Caller ID امکان افزایش گوشی بیسیم تا 10 دستگ..
305,000تومان
تلفن بی سیم یونیدن uniden WXI2077
   تکنولوژی DECT 6.0 باند فرکانسی 1.9GHZ دارای Call Waiting / Caller ID امکان اف..
0تومان
تلفن بی سیم یونیدن uniden WXI3077
  تکنولوژی DECT 6.0 باند فرکانسی 1.9GHZ دارای Call Waiting / Caller ID امکان افزایش گ..
170,000تومان
تلفن بی سیم یونیدن uniden WXI3077-2
  تکنولوژی DECT 6.0 باند فرکانسی 1.9GHZ دارای Call Waiting / Caller ID امکان افزایش گ..
0تومان
تلفن یونیدن uniden AS-7100
  سیستم کالرآیدی ندارد داراي دكمه شماره گيري مجدد دارای امکان قطع صدای زنگ امکان قطع ..
0تومان
تلفن یونیدن uniden AS-7101
  سیستم کالرآیدی ندارد نشانگر نورانی صفحه کلید داراي کلید شماره گيري مجدد دارای امکان..
32,000تومان
تلفن یونیدن uniden AS-7103
  دارای سيستم کالرآيدی DTMF و FSK توانايي ذخيره 50 تماس دريافتي نشانگر نورانی صفحه کلید..
24,000تومان
تلفن یونیدن uniden AS-7201
   سیستم کالرآیدی ندارد نشانگر نورانی زنگ کلید شماره گيري مجدد امکان قطع صدای زن..
27,000تومان
تلفن یونیدن uniden AS-7202
  سیستم کالرآیدی ندارد توانايی قفل گوشی نشانگر نورانی زنگ 10 حافظه شماره گيری سيستم..
0تومان
تلفن یونیدن uniden AS-7301
..
29,000تومان
تلفن یونیدن uniden AS-7401
  توانايی قفل گوشی سيستم کالرآيدی DTMF و FSK نشانگر نورانی زنگ 8 کلید حافظه شماره گیر..
0تومان
تلفن یونیدن uniden AS-7402
  توانايی قفل گوشی سيستم کالرآيدی DTMF و FSK نشانگر نورانی زنگ 3 کلید حافظه شماره گیر..
38,000تومان
تلفن یونیدن uniden AS-7403
  توانايی قفل گوشی سيستم کالرآيدی DTMF و FSK نمایش شماره تماس گیرنده پشت خط نشانگر نو..
36,000تومان
تلفن یونیدن uniden AS-7501
  2 خط شهری تلفن رئيس منشی مجهز به آيفن قابل ارتباط با 8 تلفن از نوع خود قابل پيجين..
76,000تومان
تلفن یونیدن uniden AS-7502
  باند فرکانسی 1.9GHZ 2 خط شهری داراي دكمه HOLD  و موزيک پشت خط سيستم تماس Tone..
45,000تومان